ქარხნის ტური

ქარხნის სახელოსნოს სურათები

მომხმარებლის შეფასება

Ხარისხის კონტროლი

ლაბორატორია

ლაბორატორიის ხარისხის შემოწმების სტანდარტული დიაგრამა (ცნობარი)

ლაბორატორიის ხარისხის შემოწმების ხატულა

აღჭურვილობის სურათი

R & D

გამოფენის სურათები

Ჩვენი გუნდი

შესაბამისი სერთიფიკატები

188 სახელმძღვანელო პატენტის სერტიფიკატი

ტესტის ანგარიში

მკერდის ტუმბოს აღმასრულებელი სტანდარტი

შესაბამისი სერთიფიკატები PDF

ტესტის ანგარიში ბავშვის კოვზისთვის

ტესტის ანგარიში (ძუძუს ტუმბოს სტანდარტი)

CE სერთიფიკატი